هیدرودرمی

هیدرودرمی یا ابرسانی عمقی پوست

پوست دارای لایه های مختلفی است ، سطحی ترین لایه پوست اپیدرم نام دارد و قسمت خشک و کراتینه پوست محسوب میشود. لایه زیرین آن درم نام دارد ومیزان رطوبت پوست به عملکرد مستقیم این 2 لایه وابسته است.

هیدرودرمی نوعی جریان الکتریکی است که باعث تخلیه لنفاوی و تحریک پوست شده در نتیجه توانایی طبیعی پوست برای پاک کردن سموم مضر،بهبود می یابد. این جریان سموم را عمیقا از پوست بیرون کشیده و چهره را روشن و سالم تر می کند و چون مواد موجود در لایه های پوستی حالت قطبی و دارای بار الکتریکی هستند، از این خاصیت مهم در امر خروج ترکیبات غیر ضروری و ورود مواد آلی و مورد نیاز به عمق پوست کمک گرفته می شود.

هیدرودرمی باعث تولید سلولهای تازه پوست و کلاژن می شود در نتیجه این سلولها خیلی سریع تر جایگزین سلولهای قدیمی شده و جریان خون را در سطح پوست تحریک کرده که به نوبه خود میزان اکسیژن نیز افزایش می یابد و باعث شاداب تر وسفت تر شدن پوست می شود.

TOP